Su Dezenfektesinin Nedenleri ?
Su, bulaşıcı hastalıklar için en elverişli geçiş vasıtasıdır. Su depolarında uzun bir süre bekletilen şebeke suyundaki klor, ne yazık ki aktivitesini yitirmekte ve mikroorganizmalar için elverişli bir ortam oluşmaktadır.

Toplu yaşam alanlarındaki bulaşıcı hastalıkların yayılmasına sebep olan “patojen mikroorganizmaları” yok etmek.

Ev veya işyerinizde kullandığınız içme sularında kötü tat ve kokuya neden olan organik maddeleri ve organizmaları uzaklaştırmak.

Depolar belli periyotlarla boşaltılıp dezenfekte edilmelidir.

Su depolarının uzun süre temizlik ve dezenfektesinin yapılmaması sonucunda meydana gelen fiziksel, kimyasal ve biyolojik kirlilikler, su depolarında; çamurlaşma, dökülme, paslanma, suda; renk, koku ve bakteri oluşumuna neden olmaktadır. Bu durum suyun içilebilirlik ve kullanılabilirlik özelliğini ortadan kaldırmaktadır.
  • depo temizlik